Garantiifond – unikaalne lahendus fonditurul!

Märtsis lubasin, et varsti kirjutan veel ühest uudsest ja turvalisest investeerimislahendusest. Nüüd siis on aeg käes. Nimelt on SEB fondivalikus juba nädalapäevad seisnud selline toode nagu SEB Guarantee Fund 80.

Nagu teistelgi investeerimisfondidel, sõltub ka garantiifondi osaku liikumine fondi alusvara käekäigust. Igapäevane fondiosakute ostmine ja müümine toimub fondiosaku puhasväärtuse ehk NAV-i järgi. Kui aga fondiosaku hind peaks järsult langema, siis võib investor alati kindel olla, et tema investeering ei saa langeda kunagi madalamale kui 80% fondi ajaloolisest kõrgeimast osaku puhasväärtusest.

Näiteks, kui klient soetas fondiosaku hinnaga 100 krooni, mis on ka fondiajaloo kõrgeimaks osaku puhasväärtuseks, siis võib ta kindel olla, et ükskõik mis ka ei juhtuks, on soetatud osaku puhasväärtusest garanteeritud 80 krooni. Kui aga fondiosak teeb läbi tõusu tasemele 125 krooni, on investorile juba garanteeritud alginvesteering 100 krooni (125 * 0,8). Garanteeritud taset ei arvestata igale investorile individuaalselt, vaid aluseks on fondi eluloo jooksul saavutatud kõrgeimast NAV-ist 80%

Fondi struktuur koosneb kahest osast – riskivabast intressiosast ja riskiga seotud osast. Riskiga seotud osa hallatakse Portfelli Optimeerimise Mudeli abil, kus portfelli haldaja paigutab vara erinevatesse finantsinstrumentidesse: aktsiad, intressid, valuutad ja toormed. Lai investeerimisvõimaluste valik hajutab riski ja suurendab tulu teenimise võimalust.

Teine, riskivaba põhiosa, investeerib rahaturuinstrumentidesse. Riskivaba osakaalu suurendatakse siis, kui riskiosa oodatav tootlus on negatiivne.

Sellise põhimõtte järgi kindlustatakse fondile püsiv kapitaligarantii 80 protsendi ulatuses ja luuakse stabiilne tulu.

Garantiifond sobib investorile kes:

  • soovib omada turvalist investeeringut ja saada head tulu ka siis, kui börs käitub närviliselt;
  • ei ole eriti huvitatud oma fondipaigutuste jooksvast jälgimisest ja soovib rahulikku ööund olenemata olukorrast turgudel;
  • soovib osa saada globaalsete turgude arengutest ja seda garanteeritud minimaalse kaotusriskiga
  • soovib oma investeerimisportfelli turvaliselt hajutada.

Originaaltekst: www.seb.ee/gf80.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *