Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord

Igati kasulik info Pärnu lapsevanematele! Kogu tekst on maha viksitud Riigi Teatajast Vastu võetud 18.06.2015 nr 22 Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 121 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 ja § 27 lõigete 3 ja 4 alusel. § 1.  Määruse reguleerimisala  (1) … Continue reading Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord